PRA2: Animació 3D d’un fons marí [ANIMACIÓ]

evolució

En aquesta pràctica cal animar un petit fragment de la vida al fons del mar.

A la Pràctica és indispensable i completament obligatori que hi aparegui una animació amb el peix que es proporciona juntament l’enunciat.

Tasques obligatòries a realitzar durant la pràctica.

 • inclusió de dues càmeres (és indiferent que siguin estàtiques o animades).
 • animació del peix subministrat juntament amb aquest enunciat.
 • simulació i animació del s efectes de llum provocats per la transparència de l’aigua.
 • inclusió de llums i ombres en el resultat final.

Altres tasques de caire voluntari les quals poden ajudar a complementar la nota:

 • simulació real d’un fons marí amb inclusió d’altres elements estàtics: vaixells enfonsats, àmfores, àncores, brutícia,…
 • animació d’altres elements: peixos, algues, crustacis, bussejadors, …
 • inclusió i animació d’efectes diferents al de la llum: bombolles d’aire, plàncton,..

El resultat final haurà de durar entre 10 i 15 segons tot i que si se sobrepassa aquest temps no passa res.El format del clip resultant ha de ser proporcional al PAL panoràmic amb un mínim de 640 píxels d’amplada.

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte:  per muntar i decorar la resta de l’escenari poden fer servir altres elements, bé modelats, bé descarregats d’internet o de qualsevol biblioteca de modelats 3D. En aquest cas caldrà indicar amb claredat la font des de la que s’ha descarregat així com l’autor de la malla modelada.

Dificultat: alta

Durada: 10/15 hores aproximadament.

Valoració: A

PRA1: Animació 3D mitjançant modificadors/deformadors [ANIMACIÓ]

evolució

En aquesta pràctica cal animar amb 3DsMAX o amb Maya els moviments d’unes peces d’escacs.

La Pràctica requereix la implementació dels següents procediments:

 • inclusió d’una càmera.
 • animació de 5 moviments continguts en un mínim de tres enquadraments diferents.
 • animació de les accions de la peça que fa el moviment i de les reaccions de les peces rivals afectades per aquest moviment.

Altres tasques de caire voluntari les quals poden ajudar a complementar la nota:

 • modificació de les peces d’escacs.
 • storyboard i animàtica.
 • sonorització del resultat.
 • inclusió de llums i ombres en el resultat final.

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte:  es pot treballar amb qualsevol d’ambdós softwares, l’elecció d’un o altre programa es pot fer de forma completament lliure ja que no afecta per res a la nota de la pràctica ni al seguiment de l’assignatura.
Juntament amb l’enunciat es faciliten unes peces d’escacs ja modelades així com un tauler sobre el qual pot desenvolupar‐se la partida que s’ha d’animar. Es poden emprar aquests elements, així com d’altres peces i taulers baixats d’internet, obtingudes des de catàlegs o bé modelades pel mateix usuari.
És convenient haver realitzat l’animàtica dels plans dels moviments de cada peça abans de posar‐se a animar ja que això, a banda de donar una idea global de com quedarà, permetrà ajustar els temps de l’animació i evitar sorpreses desagradables al final del procés de treball.
Els temps de renderitzat amb 3D poden allargar‐se molt i haver d’esperar hores o fins i tot un o dos dies per tenir el resultat final en vídeo. Cal preveure tenir enllestida la pràctica un parell de dies abans que s’acabi el termini per tenir així temps suficient per renderitzar el resultat final.

Dificultat: alta

Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: B

OBSERVACIONS DEL CONSULTOR
Tant l’animació dels escacs com tota la feina desenvolupada per a la pràctica 1 és suficientment correcta. És una llàstima que les peces es clavin a la base en alguns moments i que en general el ritme sigui massa lent. Si haguessis solucionat aquest problema els resultats haurien estat millor i més creíbles.


PAC3: Recorreguts virtuals, il·luminació, visualització de l’escena i renderització. [ANIMACIÓ]

evolució

La PAC fa referència a l’ús i confecció de recorreguts virtuals, la seva il·luminació i l’obtenció del resultat final de l’animació així com dels controladors i restrictors emprats en el procés d’animació del recorregut virtual.

Per fer-ho caldrà treballar sobre dos grans blocs:

 • 3ds MAX: deformadoris, controladors, restrictors, sòlids rígids, llums, càmeres i renderitzat
 • Maya: grups articulats, animació dinàmica, animació de cossos rígids i flexibles, addició d’àudio, llums i càmeres.

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant tenir clars els conceptes fonamentals relacionats amb:

 • ús adequat del llenguatge del moviment i la seva representació en animacions 3D.
 • ús d’eines d’animació per ordinador en 3D.
 • capacitat d’anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual.

Dificultat: mitjana

Durada: 5/6 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS

PAC2: Animació 3D [ANIMACIÓ]

evolució

La PAC fa referència als continguts de la part de l’Animació 3D, de l’aplicació dels seus principis, així com dels deformadors (Maya) i modificadors (3ds MAX) més emprats per aconseguir dotar de vida als objectes als quals s’apliquen.

Per fer-ho caldrà treballar sobre dos grans blocs a escollir per l’alumne:

 • 3ds MAX: controladors i deformadors
 • MAYA: deformadors

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant haver treballat els conceptes fonamentals relacionats amb els següents aspectes:

 • ús adequat del llenguatge del moviment i la seva representació en animacions 2D i 3D.
 • lleis bàsiques de l’Animació 3D.
 • ús d’eines d’animació per ordinador en 3D.
 • capacitat d’anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual.

El programari 3D (3dsMAX i Maya) només funciona amb el Sistema Operatiu Windows. La UOC facilita els enllaços de descàrrega del software en la seva versió d’estudiant.

Dificultat: mitjana

Durada: 5/6 hores aproximadament.

Valoració: A

Gràfics 3D [PAC1 – 1ª entrega]

evolució

La PAC1 de Gràfics 3D proposa la realització dels exercicis de modelatge, il·luminació i textures inclosos dins del document d’activitats 3D. Degut a la gran quantitat de temps que demana aquesta matèria, la Pac es divideix en dues parts. En aquesta primera entrega es treballa sobre els continguts de modelatge.

Els continguts treballats a la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. modelatge amb primitives i modificadors: disseny d’un tamboret.
 2. modelatge amb primitives i operacions booleanes: disseny d’un martell.
 3. creació d’objectes sollevats: disseny d’un cigonyal.
 4. modelatge amb corbes i superfícies NURBS: disseny d’una sabatilla.
Data: curs 2012-2013 [2n semestre]
A tenir en compte: les activitats es basen en el seguiment dels tutorials de modelatge amb el programa 3ds Max. En contra del que es podria pensar, la feina es fa de manera ràpida al començament però es fa farragosa tal i com es va avançant, degut a la complexitat d’ús del software.
També cal preveure que obtenir la màxima qualificació requereix aportar algun valor afegit sobre el que marquen les guies. Limitar-se a fer correctament el que proposen els tutorials permet optar a un màxim de 8 punts. La dificultat tècnica de la part personalitzada i l’originalitat aportaran dos punts més.
Els usuaris d’Apple han de saber que el programa 3ds Max no és multiplataforma, fet que els obligarà a treballar amb un PC o a articular alguna solució a la pròpia màquina (bootcamp, màquina virtual o semblant).
Dificultat: alta.
Durada: 10/12 hores aproximadament.
Valoració: B
taula i cadires realitzades amb 3dMax Studio

DOCUMENTS ADJUNTS

Descobrint el modelat en 3D

logo_blenderAquesta setmana he fet un curs d’iniciació a Blender. El faig a Microgestió (altres cops ja n’he parlat, són uns cracks!) amb un grup de set persones que en la seva majoria es dediquen a això… així que imagineu-vos la paciència que han de tenir. Menció especial aquí per en Carles Tenorio, formador i un autèntic màster en el tema de modelat en 3D, és tot un privilegi iniciar-se amb ell! (feu una ullada als seus portfolis TUMBLR i DAPORTFOLIO… impressionant!).
Per començar he estat treballant en el modelat d’un objecte per a videojoc, en aquest cas una destral. He treballat de manera modular, preparant els elements per separat i ensamblant-los al final:

 • per un costat la meitat de la fulla de la destral, que he modelat a partit d’una primitiva (un quadrat) al que he insertat una sèrie de loops per agilitzar el modelat. Un cop assolida aproximadament la idea que tenia, l’he duplicat i he fet un MIRROR per poder disposar de manera simètrica d’ambdues parts.
 • la peça que uneix les dues parts de la fulla de la destral l’he modelat a partir d’un cilindre de 6 costats.
 • el mànec de la destral s’ha creat a partir d’un duplicat del cilindre que uneix la fulla. Un cop escalada s’han realitzat una sèrie d’extrusions a la part d’unió del mànec i la fulla per afegir detall a la peça.
 • de manera anàloga s’ha procedit amb el remat del mànec.

Òbviament, la peça és extremadament senzilla i he de confessar que m’ha costat una barbaritat arribar-hi. Estic convençut que els meus companys de curs ho haurien fet en un terç de temps del que jo he trigat, però tot és començar. De moment ja tinc una destral i moltes ganes de continuar aprenent!
Modelant la fulla

Modelant el mànec

Resultat final

Ens llegim… en 3D!