PRÀCTICA: Prototipatge d’una nova plataforma interactiva [Mitjans Interactius]

evolució

Reprenent la idea escollida a la PAC2, l’alumne haurà de desenvolupar el prototip d’unanova plataforma interactiva innovadora, creativa, original, amb vocació de transgredir les bases establertes fins ara, en acord amb les característiques bàsiques de l’entorn digital i les seves potencialitats.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • Memòria:
  • Procés d’elecció de la idea (Resumir la segona part de la PAC2)
  • Procés de documentació a l’entorn de l’àmbit del projecte (Resum PAC3
  • Document escrit on s’inclogui:
   • Objectius
   • Justificació
   • Relació amb les característiques d’Echeverría
 • Presentació:
   1. [Obligatori] – Desenvolupar una presentació visual del prototip en formar póster amb imatges del seu funcionament, els seus usos i les seves possibilitats, per a presentar-la públicament (exposició).
   2. [Obligatori] – A més, mitjançant l’eina Langblog de l’aula, cada estudiant haurà de presentar el seu projecte amb un petit vídeo (45’’-1min)
   3. [Opcional] – A més a més aquell què ho vulgui podrà afegir qualsevol altre recurs visual què consideri interessant per a difondre el projecte: vídeos, webs, infografies,
    etc.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: per a un correcte desenvolupament de la PAC cal tenir presents els següents punts:

 • cal tenir present que, malgrat el temps que es dóna per poder fer la Pràctica, és molt aconsellable no deixar-la del tot pel final. La planificació i creació del vídeo i del póster reclama més temps del que en un principi podria semblar, sempre i quan es vulgui oferir un resultat de qualitat.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/15 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS

PRÀCTICA: Finalització del prototipat gràfic multiplataforma [Disseny d’Interfícies Multimèdia]

evolució

Quan es treballa en el disseny d’un projecte de responsive web design, el format dels diferents dispositius de sortida pot comportar variacions gràfiques, que tinguin com a objectiu que el contingut de les diferents pàgines es pugui veure bé, que tot el text sigui llegible, i que els elements interactius tinguin la mida suficient com per ser seleccionats amb facilitat.
Cal tenir en compte, però, que un projecte de responsive web design ha de resultar coherent tot i les variacions comportades per la visualització en els diferents dispositius. És a dir, l’usuari ha d’obtenir una experiència visual i d’ús semblant, sigui quin sigui el dispositiu des del que visualitzi el web.
Aquesta Pràctica consisteix en optimitzar i completar, a partir dels comentaris del consultor i de la reflexió personal per part de l’estudiant, el prototip gràfic iniciat en la PAC3, tant per web com per a mòbil, i en reflexionar sobre el procés dut a terme.

El lliurament de la Pràctica consisteix en dues parts:

 • el disseny gràfic de totes les pàgines incloses en els protips funcionals (wireframes) per a escriptori i per a smartphone.
 • l’argumentació que exposi quin ha estat el procés de disseny i que justifiqui les decisions preses per a la gràfica. Aquest document ha d’incloure els següents continguts: criteris d’optimització, procés d’optimització i finalització dels prototips i millores de futur

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant llegir els continguts* del blog de l’assignatura referits a:

 • gèneres
 • entorns
 • disseny centrat en l’usuari
 • usabilitat

Si el consultor/a ho suggereix, és altament recomanable compartir al fòrum de l’assignatura els wireframes que es van dissenyant. Aquesta dinàmica permet afinar els dissenys propis i ajuda a desenvolupar col·lectivament els projectes amb la resta de companys d’aula.

*No és requerida la lectura de tots els blocs d’aquests continguts. Els consultors faciliten la relació d’apartats que són necessaris pel desenvolupament de la PAC.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS

PAC3: Prototipat gràfic responsiu [Disseny d’Interfícies Multimèdia]

evolució

A més del prototipat funcional, la preparació de la línia gràfica d’una aplicació forma part del disseny de la seva interfície. El disseny visual té molta importància, perquè és el que posa en contacte l’usuari amb el contingut de l’aplicació. Ha de tenir en compte, entre d’altres, dos factors fonamentals: la gràfica d’una aplicació i el disseny visual. Aquesta PAC consisteix a realitzar el prototip (disseny) gràfic de la versió web per a escriptori i smartphone (prototipat d’alta fidelitat) a partir dels wireframes que estaven inclosos en l’enunciat i entregats per part de l’alumne a la PAC2, i a definir la guia d’estil corresponent.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • FASE 1 – PROTOTIP GRÀFIC PER A ESCRIPTORI
  es prendran com a base 3 wireframes (la plana d’inici i dues pàgines de segon nivell, a triar per l’estudiant) subministrats amb l’enunciat de la PAC2.
 • FASE 2 – PROTOTIP GRÀFIC PER A SMARTPHONE
  es prendran com a base 3 wireframes entregats per l’alumne a la PAC2 (la plana d’inici i les mateixes dues pàgines de segon nivell triades per a la versió escriptori).
 • FASE 3 – GUIA D’ESTIL
  a partir de les decisions de disseny i de l’aplicació que s’ha ealitzat anteriorment, cal preparar una guia d’estil que descrigui les pautes de disseny del web, i que servirà per a garantir la coherència en la identitat visual en els diferents dispositius. Aquesta guia d’estil ha de descriure de manera molt visual, és a dir, intentant incloure només el text que sigui realment imprescindible.

Data: curs  2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant llegir els continguts* del blog de l’assignatura referits a:

 • gèneres
 • entorns
 • disseny centrat en l’usuari
 • usabilitat

Si el consultor/a ho suggereix, és altament recomanable compartir al fòrum de l’assignatura els wireframes que es van dissenyant. Aquesta dinàmica permet afinar els dissenys propis i ajuda a desenvolupar col·lectivament els projectes amb la resta de companys d’aula.

*No és requerida la lectura de tots els blocs d’aquests continguts. Els consultors faciliten la relació d’apartats que són necessaris pel desenvolupament de la PAC.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS