Arquitectura de la Informació [PRÀCTICA]

evolució

La PAC pretén fer una proposta de millora d’un dels portals web proposats: reestructurant, reorganitzant i introduint nous continguts i funcionalitats sempre centrar-nos en l’interès i l’experiència d’ús de l’usuari.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • BLOC 1: Crear un nou arbre de continguts del lloc web.
 • BLOC 2: Definir els principals wireframes d’una pàgina de detall corresponent al site seleccionat.
 • BLOC 3: Llistar els objectius que s’han volgut aconseguir amb la proposta
Data: any 2013 [2n semestre]

A tenir en compte: Les possibles revisions dela PAC3 i el mateix procés de definició dels wireframes pot provocar que l’arbre de continguts i els wireframes plantejats inicialment variïn. Per això es demana incloure un nou arbre de continguts i els wireframes revisats.

Dificultat: mitjana/alta
Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: B

OBSERVACIONS DE LA CONSULTORA
 • En la navegació lateral de la subhome hi ha massa soroll visual, es podria evitar alguns elements com titulars evidents, tags obotons de filtre?
  podem evitar de requadrar titulars i altres elements?
 • En resultats de cerca tenim el llistat dels resultats molt amagats. Hauríem de col.locar el filtre en un lateral.
 • En la fitxa de perfil m’agradaria veure els jocs favorits, darrers jocs jugats, amics,
 • Les 3 opcions de persones de contacte les col·locaria com a selector directament en el formulari.

DOCUMENTS ADJUNTS

Arquitectura de la Informació [PAC3]

evolució

La PAC pretén fer una proposta de millora d’un dels portals web proposats: reestructurant, reorganitzant i introduint nous continguts i funcionalitats sempre centrar-nos en l’interès i l’experiència d’ús de l’usuari.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • BLOC 1: Crear un nou arbre de continguts del lloc web.
 • BLOC 2: Definir un wireframe d’una pàgina de detall corresponent al site seleccionat.
 • BLOC 3: Llistar els objectius que s’han volgut aconseguir amb la proposta
Data: any 2013 [2n semestre]

A tenir en compte: és interessant tenir clars els conceptes fonamentals relacionats amb l’arquitectura d’un lloc web:

 • esquemes d’organització
 • estructures d’organització
 • folksonomia i etiquetatge
 • sistemes de navegació
Dificultat: mitjana/alta
Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: B

OBSERVACIONS DE LA CONSULTORA
 • Cal fer la globalitat de la plana. Entenc que es tracta d’un lightbox que s’obre per la fitxa de joc, perquè no veig cap navegacio global, cap path, cap peu,.. Si es tracta d’un lightbox cal dibuixar també la plana d’on prové.
 • S’ha de reflectir tot el context, doncs aquest lightbox tindrà de fons en real una plana referent.
  Si es crea un lightbox, l’obriria nomès amb l’àrea de joc i poc més i la fitxa en si la mostraria amb navegació global, d’aquesta forma s’obra el lightbox nomès quan l’usuari ja està segur que vol jugar.
 • Fes atenció en fer servir etiquetes sexistes, com crear una categoria de Chicas, hi ha usuaris que podríen molestar-se.
 • Les categories a què pertany podria mostrarse directament al costat del nom.
 • Es pot fer favorit?
 • La gràfica de valoració mitja és molt gran i aporta poc més. Potser la dada del nombre d’usuaris si és important.
 • On es la informació descriptiva del joc, l’ajuda , els comentaris, les captures del joc,…?
 • En la fitxa estaria bé crear més comunitat, donar més alicients per jugar. Per això és interessant donar un llistat dels usuaris amb més rànking del joc, si l’usuari identificat ja ha jugat veure el seu millor rànking,…

DOCUMENTS ADJUNTS

Arquitectura de la Informació [PAC2]

evolució

La PAC pretén fer un breu repàs de l’anatomia de l’AI i endinsar-se en el procés d’investigació, observació i avaluació d’un redisseny d’un lloc web real.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • BLOC 1: components de l’arquitectura del lloc triat
 • BLOC 2: fase d’investigació
 • BLOC 3: Benchmarking – Anàlisi de la competència
Data: any 2013 [2n semestre]

A tenir en compte: és interessant tenir clars els conceptes fonamentals relacionats amb l’arquitectura d’un lloc web:

 • esquemes d’organització
 • estructures d’organització
 • folksonomia i etiquetatge
 • sistemes de navegació
Dificultat: mitjana/alta
Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: A

OBSERVACIONS DE LA CONSULTORA
 • Hi sol haver estructures d’organització de totes les tipologies en els sites:
  • com a etiqueta tipus hipertextual (per exemple qualsevol link del nom de la fitxa d’un joc)
  • com a etiqueta de navegació tots els ítems que pertanyen a la navegació global
  • cal anotar també algun enllaç (pe. nom joc), algun titular (pe. qualsevol titular d’una categoria de joc, ) algun terme d’indexació (com pe: )
 • a nivell de contacte, també es podria millorar amb un formulari de contacte.

Arquitectura de la Informació [PAC1]

evolució

La PAC consisteix en l’argumentació i justificacio de per què l’Arquitectura dela Informació (AI) pot influir positivament en un negoci,empresa o entitat.

Per fer-ho s’hauran de donar respostes argumentades a les següents qüestions:

 1. què és l’AI?
 2. per què una empresa hauria d’invertir temps i diners en AI
 3. qui és i què fa l’arquitecte de la informació?
 4. en què consisteix el Disseny Centrat en l’Usuari?
Data: any 2013 [2n semestre]
A tenir en compte: cal preveure amb antelació estones llargues de lectura i síntesi dels materials.
Dificultat: mitjana
Durada: 5/6 hores aproximadament.
Valoració: A