Fonaments i Evolució dels Nous Mitjans [PAC3]

evolució

Aquesta pràctica consisteix en redactar un article d’anàlisi comparativa sobre els continguts multimèdia i del tractament que realitzen les versions online de diversos mitjans de comunicació sobre un dels dos esdeveniments recents de major repercussió mediàtica mundial: el terratrèmol al Japó o les revoltes al món àrab.

Els continguts mímins que ha de contenir el treball són els que es detallen a continaució:

  1. Triar tres enllaços i catalogueu-los segons els següents criteris: nivell alt, mig o baix.
  2. Justificació de la classificació i anàlisi crítica comparativa dels especials
  3. Integració de l’anàlisi amb els continguts vists en l’assignatura
  4. Aportació personal
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: no es tracta d’estructurar l’article seguint els continguts en l’ordre en què apareixen, sinó tenir-los tots en compte i referir-se a ells de la manera més clara i estructurada possible en el text final, a més a més del que es pugui aportar a nivell personal.
Dificultat: alta
Durada: 8/10 hores aproximadament. Requereix realitzar un bon treball previ de documentació.
Valoració: A

Fonaments i Evolució dels Nous Mitjans [PAC2]

evolució

L’objectiu de la segona  pràctica és elaborar un article acadèmic en el qual s’analitzi el contrast entre les idees exposades per Negroponte (conferència de 1984) i Manovich (El llenguatge dels nous mitjans digitals) i el moment actual de l’evolució de les interfícies d’usuari (IU), reflexionant, així mateix, sobre el seu futur.

L’estructura ha de contenir:

  1. Un resum molt breu dels assumptes apuntats per Negroponte en la seva xerrada.
  2. Un comentari crític i raonat ampli en el qual s’analitzi la vigència de la conferència de 1984 i de les idees exposades per Manovich, basat en el vist en la resta de vídeos (o en altres aportats pel propi estudiant), en les lectures proposades i en notícies recents sobre interfícies i dispositius (com per exemple la irrupció de l’iPad i la consegüent creació d’una nova família de “tablets” de capacitats semblants, com la Samsung Galaxy Tab). Aquesta és la part més important de l’article.
  3. Una valoració personal, a partir dels canvis recents en les interfícies d’usuari, que apunti com serà el futur de la relació entre els usuaris i les tecnologies de la informació.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte:

  • anticipar la lectura dels capítols corresponents per agilitzar l’elaboració del PAC.
  • s’avaluarà la presentació correcta de l’escrit.
Dificultat: mitjana
Durada: 6/8 hores aproximadament
Valoració: A

Fonaments i Evolució dels Nous Mitjans [PAC1]

evolució

En el seu llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación”, Lev Manovich fa una proposta pionera en un intent d’establir les bases teòriques per a la comprensió dels nous mitjans de comunicació. En la seva anàlisi les interfícies i la informàtica adquireixen un protagonisme destacat. Des de les arrels d’una perspectiva històrica i una posició multidisciplinar, el llibre analitza els nous mitjans, tractant de descobrir un llenguatge estètic que els hi sigui propi. El primer capítol està dedicat a definir els “nous mitjans”. Amb aquesta pràctica es busca reflexionar al voltant d’aquesta definició i analitzar fins a quin punt retrata fidelment el panorama actual de la cultura visual.

En aquesta PAC cal llegir la introducció i el primer capítol (p.49-109) del llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” i elaborar un escrit on s’exposi, entre d’altres aspectes, com entén i defineix Manovich els nous mitjans de comunicació.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: anticipar la lectura dels capítols corresponents per agilitzar l’elaboració del PAC.
Dificultat: mitjana
Durada: 4 hores aproximadament
Valoració: A