el climograma

Aquest projecte és una breu aproximació al concepte de climograma. Pensat per ser treballat tant sobre pissarra digital com a l’aula d’informàtica, és una bona eina per reforçar de manera viusal i interactiva els conceptes més bàsics que expliquen el climograma.
A més, un dels apartats permet realitzar un climograma anual a partir de les dades que hàgim ofert als alumnes.
En aquest projecte podreu treballar els següents continguts:

 • què és un climograma?
 • com es fa un climograma?
 • què hi podem observar?
 • el climograma anual

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu a l’arxiu picant sobre la imatge.

Creative Commons License

L’Edat Mitjana

L’Edat Mitjana és un d’aquells continguts que criden poderosament l’atenció als nens i nenes. Sens cap mena de dubte, aquest període de la Història fa volar la imaginació i ens porta a imaginar-nos en castells, batalles i justes medievals.
Però l’Edat Mitjana és molt més que tot això. Per això vam voler aprofitar la tirada que té i vam decidir crear un material que es pogués treballar sobre diferents formats (ordinador, pissarra digital i paper) i que els alumnes tinguessin a disposició des de la Xarxa. Aquest és el resultat.
Aquí ho podreu treballar els següents continguts:

 • història
 • cultura
 • societat
 • art

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu a l’arxiu picant sobre la imatge.

Creative Commons License

Les unitats de relleu.

Projecte sobre les unitats de relleu (Flash)

Ja fa temps que vaig realitzant alguns projectes en Flash pels nens i les nenes de l’escola. Sobre Flash n’he sentit moltes opinions, des dels que pensen que està condemnat a desaparèixer fins el que diuen que amb la implantació d’Android hi haurà l’eclosió definitiva d’aquesta eina.
Per la meva part, penso que Flash és una eina extremadament bona per realitzar certs continguts digitals perquè genera un alt grau d’interactivitat i navegabilitat entre l’alumne i la màquina. L’inconvenient és que per fer alguna cosa amb cara i ulls es necessiten cert domini del seu lleguatge de programació: ActionScript 3.0. Malgrat tot, és un tema molt extens que mereix una entrada a part. Me la guardo com a pendent.
Aquí us deixo un primer projecte (dissenyat i desenvolupat íntegrament en Flash i AS 3.0) que actualment estem treballant a classe: les unitats de relleu. Aquest mini-projecte en si mateix no resol gaire cosa perquè la gràcia està en no utilitzar-lo com un simple llibre de text. Així doncs, aquest projecte resultarà interessant si:

 • s’enfoca com a base per activitats de cerca d’ informació, acompanyant-lo d’un dossier o una senzilla WQ que guiï als nens en la recerca.
 • es treballa directament des de pissarra digital, afavorint el treball interactiu dins de l’aula.
 • s’utilitza de manera autònoma per part dels alumnes com a eina d’autoavaluació.

Per la nostra part, el treball que estem fent a l’escola es basa en una aproximació al treball col·laboratiu en equip. La nostra intenció és la de crar entre tots un dossier digital que reculli la informació més adient sobre totes les unitats de relleu que estudiem. Cada grup s’encarrega de:

 1. cercar i seleccionar la informació per crear un arxiu de text que contingui una breu explicació amb hipervincles a altres recursos.
 2. retocar un mapa en format Paint per ubicar la unitat de relleu corresponent.
 3. incloure imatges captades a la xarxa fent de manera correcta la referència a la font.

Aquí us el deixo, hi accedireu picant sobre la foto. Espero de tot cor que us faci servei.