Programació Web [PAC3]

evolució

La PAC3 de Programació Web se centra en les bases de l’accés als diferents elements del BOM i del DOM mitjançant la POO.

Els continguts treballats a la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. característiques del BOM (model d’objectes del navegador) i el DOM (model d’objectes del document).
 2. característiques del model d’esdeveniments del DOM estàndard.
 3. introducció a l’animació de capes.
Data: curs 2012-2013 [2n semestre]
A tenir en compte: l’animació per capes requereix un domini solvent de diferents codis. Per fer-ho es necessitarà treballar des d’HTML, CSS3 i Javascript. Aquests coneixements seran essencials per afrontar la Pràctica amb garanties.
Dificultat: mitjana/alta.
Durada: 8/10 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Programació Web [PAC2]

evolució

La PAC2 de Programació Web se centra en les bases de la Programació Orientada a Objectes (POO) i consisteix en respondre 6 preguntes, una de les quals requereix la creació d’una classe i dues més demanen el desenvolupament d’scripts.

Els continguts treballats a la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. concepte de classe i objecte.
 2. concepte d’herència i ocultació.
 3. creació de classes.
 4. desenvolupament d’scripts.
Data: curs 2012-2013 [2n semestre]
A tenir en compte: la creació d’una classe requereix d’especial atenció, ja que probablement serà el primer cop que s’encari un encàrrec d’aquest tipus.
Dificultat: mitjana/alta.
Durada: 6/8 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Programació Web [PAC1]

evolució

La PAC1 de Programació Web se centra en les estructures bàsiques de JavaScript i consisteix en respondre 6 preguntes, dues de les quals demanen el desenvolupament d’scripts.

Els continguts treballats a la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. operadors lògics.
 2. estructures de control condicional.
 3. sentència ‘with’.
 4. funcions i paràmetres.
 5. desenvolupament d’scripts.
Data: curs 2012-2013 [2n semestre]
A tenir en compte: el desenvolupament dels scripts s’agilitza si s’afronta des d’un plantejament algorísmic (amb paper i llapis, per exemple). Les bases s’adquireixen al llarg de l’assignatura de Programació.
Dificultat: mitjana/alta.
Durada: 6/8 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS