Fonaments i Evolució dels Nous Mitjans [PAC2]

evolució

L’objectiu de la segona  pràctica és elaborar un article acadèmic en el qual s’analitzi el contrast entre les idees exposades per Negroponte (conferència de 1984) i Manovich (El llenguatge dels nous mitjans digitals) i el moment actual de l’evolució de les interfícies d’usuari (IU), reflexionant, així mateix, sobre el seu futur.

L’estructura ha de contenir:

  1. Un resum molt breu dels assumptes apuntats per Negroponte en la seva xerrada.
  2. Un comentari crític i raonat ampli en el qual s’analitzi la vigència de la conferència de 1984 i de les idees exposades per Manovich, basat en el vist en la resta de vídeos (o en altres aportats pel propi estudiant), en les lectures proposades i en notícies recents sobre interfícies i dispositius (com per exemple la irrupció de l’iPad i la consegüent creació d’una nova família de “tablets” de capacitats semblants, com la Samsung Galaxy Tab). Aquesta és la part més important de l’article.
  3. Una valoració personal, a partir dels canvis recents en les interfícies d’usuari, que apunti com serà el futur de la relació entre els usuaris i les tecnologies de la informació.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte:

  • anticipar la lectura dels capítols corresponents per agilitzar l’elaboració del PAC.
  • s’avaluarà la presentació correcta de l’escrit.
Dificultat: mitjana
Durada: 6/8 hores aproximadament
Valoració: A