PAC4: casos amb desplaçament temporal i desplaçament espacial [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització de la PAC en base als casos de composició digital publicats a l’aula. La idea central és la de treballar amb dos clips que permetin fer quelcom semblant als procediments plantejats ens els primers d’aquests casos: Caso con Desplazamiento temporal* y Caso con Desplazamiento espacial*.
* Aquests clips pertanyen al conjunt de casos de composició digital i són publicats pel consultor com a part del temari de l’assignatura.

Exercici 1: cas amb desplaçament temporal
Partint del clip facilitat cal aconseguir que el personatge de negre entri en quadre immediatament després de que surti la segona dona pel mateix marge dret de la imatge. La durada total del resultat de l’exercici serà d’aproximadament 4,5 segons. La relació d’aspecte, tamany, resolució i moviment de càmera del resultat seran els mateixos que els del clip original.

Exercici 2: cas amb desplaçament espacial
Partint del clip facilitat cal aconseguir que desaparegui el cavall de l’escena. La durada total, relació d’aspecte, tamany i resolució del resultat seran els mateixos que els del clip original.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: a part dels aspectes mencionats en la PAC anterior, cal tenir present que la resolució d’ambdòs casos no és complicada a nivell conceptual, però requereix invertir un nombre considerable d’hores si es vol oferir un resultat amb bones prestacions. El cas de desplaçament temporal és que reclama més atenció dels dos, ja que, entre altres, requereix aplicar la tècnica de rotoscòpia frame a frame.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC3: Modificació d’un clip mitjançant l’ús de màscares i tracking [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització de la PAC 03 en base als casos de composició digital publicats a l’aula. La idea central és la de netejar l’escena proposada al capítol 3er: Caso con 1 Aplicación de Tracking* i plantejar una alternativa similar a la proposada al principi del capítol 4rt: Caso con 2 Aplicaciones de Tracking*.
* Aquests clips pertanyen al conjunt de casos de composició digital i són publicats pel consultor com a part del temari de l’assignatura.

Exercici 1
Partint del clip de vídeo facilitat “orig_piratas.dv”, o la seqüencia de TGA amb el mateix material, aconseguir netejar totalment l’escena d’elements moderns.
Es tracta de fer una nova composició en què l’escena quedi totalment neta d’elements moderns. La resolució del cas implica seguir aplicant el mateix procediment que l’explicat a l’exercici de “Caso con 1 Aplicación de Tracking” en tota la resta d’elements a eliminar (a excepció del personatge de l’esquerra del quadre, a qui se li aplicarà “Caso con 2 Aplicaciones de Tracking“), obtenint un resultat molt semblant al vídeo que s’inclou al pdf al mateix capítol, abans de l’exercici

Exercici 2
Partint del clip de vídeo resultant de l’exercici anterior cal fer una composició nova i lliure.
El segon clip de vídeo que s’ha de publicar correspon a “Caso con 2 Aplicaciones de Tracking“, i es tracta de fer, partint del clip resultant anterior, una composició que converteixi el vídeo original en un plano de qualsevol pel·lícula de “pirates”. El tema és lliure.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer un estudi acurat dels casos de composició digital relacionats amb el tema. El seu desenvolupament no és complicat però requereix cert temps per familiaritzar-se amb els conceptes. A l’hora de començar a treballar cal tenir present que AfterEffects, a diferència d’altres programes d’edició com ara Premiere, requereix un procés de previsualització RAM per obtenir imatge i àudio alhora. Això alenteix el flux de treball, bo i que és molt més àgil que el procés de renderització de qualsevol programa 3D.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A