InternEdu

L’eclosió de la tecnologia no ha entrat només amb força a l’escola. L’àmbit familiar també s’ha vist immers en aquest procés de canvi. Les xarxes socials, l’accés a la informació i les noves maneres de comunicar-se (xat, mòbil, mail, videoconferències,…) demanen noves maneres d’afrontar l’educació dels nostres fills i filles a casa. El desconeixement de les eines i les normes básiques que regeixen la participació a la xarxa fa que moltes mares i pares es vegin desbordats en aquest tema, tant a nivell pràctic (ús de la tecnologia) com a nivell de seguretat.
Aquesta presentació sorgeix arran d’una xerrada sobre l’ús saludable i segur de les Noves Tecnologies que es va fer a la nostra escola. Tot el que es va parlar al llarg d’aquella trobada està resumit en aquest arxiu. Aquí hi trobareu el següents temes:

 • les Noves Tecnologies
 • l’escletxa digital
 • avantatges
 • perills
 • recomanacions

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu a l’arxiu picant sobre la imatge.

Creative Commons License

Projecte AuTIC

Projecte AuTIC (reconegut amb una menció especial al Premi Armengol Mir 2010 – Fundació de l’Escola Crisitana) sorgeix de la inquietud de crear materials digitals i interactius per un alumne autista de la nostra escola. Aquests materials, creats amb pocs recursos i sense cap altra pretensió que no fos la d’innovar pedagògicament, busquen treballar de manera específica continguts concrets que no hem pogut trobar a la Xarxa de la manera que volíem.
Aquests arxius són en concepte molt senzills, però asseguren tant la interacció com l’aleatorietat, afavorint un treball significatiu i no pas repetitiu.
Aquest projecte va ser pensat per restar allotjat a la intranet de la nostra escola, per aquest motiu es va programar sense cap tipus de precàrrega. Tingueu paciència a l’hora d’accedir-hi des del vostre ordinador!
En ell hi podreu treballar els següents continguts:

 • seriacions
 • classificacions
 • numeració
 • rotacions
 • ubicació espacial
 • trencaclosques
 • jocs de memòria

Podeu descarregar la documentació del projecte aquí.

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu al projecte picant sobre la imatge.

Creative Commons License

el climograma

Aquest projecte és una breu aproximació al concepte de climograma. Pensat per ser treballat tant sobre pissarra digital com a l’aula d’informàtica, és una bona eina per reforçar de manera viusal i interactiva els conceptes més bàsics que expliquen el climograma.
A més, un dels apartats permet realitzar un climograma anual a partir de les dades que hàgim ofert als alumnes.
En aquest projecte podreu treballar els següents continguts:

 • què és un climograma?
 • com es fa un climograma?
 • què hi podem observar?
 • el climograma anual

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu a l’arxiu picant sobre la imatge.

Creative Commons License

L’Edat Mitjana

L’Edat Mitjana és un d’aquells continguts que criden poderosament l’atenció als nens i nenes. Sens cap mena de dubte, aquest període de la Història fa volar la imaginació i ens porta a imaginar-nos en castells, batalles i justes medievals.
Però l’Edat Mitjana és molt més que tot això. Per això vam voler aprofitar la tirada que té i vam decidir crear un material que es pogués treballar sobre diferents formats (ordinador, pissarra digital i paper) i que els alumnes tinguessin a disposició des de la Xarxa. Aquest és el resultat.
Aquí ho podreu treballar els següents continguts:

 • història
 • cultura
 • societat
 • art

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu a l’arxiu picant sobre la imatge.

Creative Commons License

Les propietats de les operacions

Aquest projecte recull de manera clara i senzilla les característiques principals de les propietats de la suma, la resta i la multiplicació. A més, permet el treball sobre pissarra digital.
En aquest projecte podreu treballar els següents continguts:

 • propietats de a suma (commutativa, associativa, element neutre)
 • propietats de a resta (element neutre)
 • propietats de a multiplicació (commutativa, associativa, distributiva, element neutre)

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu a l’arxiu picant sobre la imatge.

Creative Commons License

Els nombres romans

Aquí teniu un senzill projecte, el primer que vam crear per AUKAdigital. Pensat per treballar els nombre romans, us pot servir com un complement a la tasca que realitzeu a l’aula. Per una banda trobareu una senzilla explicació de les regles que regeixen la construcció dels nombres romans. Per una altra podreu accedir a quatre activitats senzilles sobre el que s’ha après. A més, permet el treball sobre pissarra digital.
Aquest projecte es va programar sense cap tipus de precàrrega. Tingueu paciència a l’hora d’accedir-hi des del vostre ordinador!
En aquest projecte podreu treballar els següents continguts:

 • valor de les lletres
 • regla d’addició
 • regla de repetició
 • regla de substracció
 • regla de multiplicació

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu a l’arxiu picant sobre la imatge.

Creative Commons License

Les unitats de relleu.

Projecte sobre les unitats de relleu (Flash)

Ja fa temps que vaig realitzant alguns projectes en Flash pels nens i les nenes de l’escola. Sobre Flash n’he sentit moltes opinions, des dels que pensen que està condemnat a desaparèixer fins el que diuen que amb la implantació d’Android hi haurà l’eclosió definitiva d’aquesta eina.
Per la meva part, penso que Flash és una eina extremadament bona per realitzar certs continguts digitals perquè genera un alt grau d’interactivitat i navegabilitat entre l’alumne i la màquina. L’inconvenient és que per fer alguna cosa amb cara i ulls es necessiten cert domini del seu lleguatge de programació: ActionScript 3.0. Malgrat tot, és un tema molt extens que mereix una entrada a part. Me la guardo com a pendent.
Aquí us deixo un primer projecte (dissenyat i desenvolupat íntegrament en Flash i AS 3.0) que actualment estem treballant a classe: les unitats de relleu. Aquest mini-projecte en si mateix no resol gaire cosa perquè la gràcia està en no utilitzar-lo com un simple llibre de text. Així doncs, aquest projecte resultarà interessant si:

 • s’enfoca com a base per activitats de cerca d’ informació, acompanyant-lo d’un dossier o una senzilla WQ que guiï als nens en la recerca.
 • es treballa directament des de pissarra digital, afavorint el treball interactiu dins de l’aula.
 • s’utilitza de manera autònoma per part dels alumnes com a eina d’autoavaluació.

Per la nostra part, el treball que estem fent a l’escola es basa en una aproximació al treball col·laboratiu en equip. La nostra intenció és la de crar entre tots un dossier digital que reculli la informació més adient sobre totes les unitats de relleu que estudiem. Cada grup s’encarrega de:

 1. cercar i seleccionar la informació per crear un arxiu de text que contingui una breu explicació amb hipervincles a altres recursos.
 2. retocar un mapa en format Paint per ubicar la unitat de relleu corresponent.
 3. incloure imatges captades a la xarxa fent de manera correcta la referència a la font.

Aquí us el deixo, hi accedireu picant sobre la foto. Espero de tot cor que us faci servei.