PAC1: àudio [Integració Digital de Continguts]

evolució

Al llarg del semestre es tracten tres temes principals: la programació amb Processing i el tractament de l’àudio i l’imatge. Són unes temàtiques a priori independents entre si, però que tendeixen a unir-se per poder obtindre uns productes amb un gran nivell d’interactivitat. L’assignatura d’IDC pretén assolir el grau de coneixement per poder realitzar un ús conjunt d’aquestes temàtiques per poder obtindre un producte complert.

La PAC1 gira al voltant del procediment de digitalització de senyals analògics d’àudio, així com dels processos que hi estan involucrats.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és molt reconamanable fer una lectura acurada del mòdul d’àudio. Els continguts teòrics estan enriquits amb diferents aplicatius que ofereixen exemples sonors dels exercicis plantejats. Serà interessant accedir-hi des de la versió web dels materials.
Paral·lelament, cal seguir treballant sobre el mòdul de Processing, ja que una de les activitats requereix el desenvolupament d’una senzilla aplicació amb aquest llenguatge de programació.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS